เกี่ยวกับเรา

Prima Scientific Co., Ltd.

is an energetic Thai company. We supply high quality products and service to Life Science and Molecular Diagnostics laboratories in five ASEAN countries. (Thailand, Vietnam, Myanmar , Lao and Cambodia) Our product range includes general laboratory equipments, Life Science research reagents, consumable/plastic wares, Genomics service (oligo synthesis , DNA sequencing service & Next generation sequencing), Proteomics research reagents, Molecular Diagnostic assays, Automated sample preparation and Assay technology (Micro Array and qPCR). As a certified ISO9001:2008 company, Prima Scientific is dedicated to provide the best value products with prompt service and technical supports

บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จำกัด

ได้ก่อตั้ง ขึ้นเมื่อ มิถุนายน พศ 2548 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ให้แก่ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ ของประเทศไทย และ ASEAN กลุ่มสินค้า ได้แก่ วัตถุ น้ำยาสำหรับการเตรียมตัวอย่าง (Sample Preparation), การให้บริการสังเคราะห์และอ่านลำดับเบสสารพันธุกรรม (Genomics Service), น้ำยาสำหรับตรวจวินิจฉัยโรค (Molecular Diagnostics), เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สำหรับห้องปฏิบัติการ ทั่วไปจนถึงเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ภายใต้การรับรองคุณภาพ ISO- 9001:2008 บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของท่านอย่างดีที่สุดโดยจะ พยายาม พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นไป และขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ เลือกใช้สินค้าและบริการของบริษัทมา ณ โอกาสนี

บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จำกัด (อ่านว่า พะ-ริ-มา)  เริ่มดำเนินการตั้งแต่ เดือนเมษายนปี 2548 จนถึงปัจจุบัน
โดยคณะผู้ก่อตั้ง ประกอบด้วย คุณศิริชัยและพรพรรณ นิยมานนท์

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ปี 2548 ได้ดำเนินการก่อตั้งบริษัท

ปี 2550 เริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายของ QIAGEN

ปี 2551 เริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายของ Thermo Scientific (Ancillary products)

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วยกลุ่มสินค้า ได้แก่ ชุดสกัดและน้ำยาสำหรับการเตรียมตัวอย่าง (Sample Preparation) และวิจัย (Research products) , การให้บริการสังเคราะห์และอ่านลำดับเบสสารพันธุกรรม (Genomics Service), น้ำยาสำหรับตรวจวินิจฉัยโรค (Molecular Diagnostics), เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สำหรับห้องปฏิบัติการ ทั่วไปจนถึงเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของท่านอย่างดีที่สุดโดยจะ พยายาม พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นไป และขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ เลือกใช้สินค้าและบริการของบริษัทมา ณ โอกาสนี


 • PS.jpg
  บริษัทได้คัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมจากผู้ผลิตชั้นนำมาจำหน่ายในราคายุติธรรม ส่งมอบสินค้าและบริการตรงเวลาและยึดมั่นในคำสัญญา เรามีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของท่านอย่างดีที...

 • 10428222_762650540460956_3448801617787884968_o.jpg

 • cimarec handover

 • Screen Shot 2023-04-27 at 10.36.11 AM.png
  Presentation สินค้าของเรา

 • IMG_1552.JPG
  Laboratory Equipment Support Plan Options Maintaining your laboratory equipment is crucial to the overall productivity of your lab, the long-term performance of your equipment and ...

ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 415,611