ชุดน้ำยาตรวจ Novel Coronavirus Strain 2019-nCoV แบบภาคสนาม

ชุดน้ำยาตรวจ Novel Coronavirus Strain 2019-nCoV แบบภาคสนาม

  • รู้ผลภายใน 2.5 ชั่วโมง
  • ราคาประหยัด
  • สามารถใช้งานนอกห้องปฏืบัติการ
  • แปลผลแบบอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญอ่านผล

 

Visitors: 430,024