ชุดเก็บตัวอย่างตรวจโควิด

ชุดเก็บตัวอย่าง ประกอบด้วย Nasal swab , Oral swab , Collection tube + VTM เหมาะสำหรับเก็บตัวอย่างส่งตรวจ COVID-19

 

 

 

Visitors: 415,613