เครื่องอ่านปฏิกริยาในถาดหลุม

Ao Absorbance Microplate Reader

Product Features

 • Stand-alone, top absorbance reader
 • Large, easy-to-use 7-inch touch screen interface
 • Pre-set and custom protocols
 • Single and dual wavelength detection modes
 • 8 position filter wheel: 5 standard filters (405, 450, 492, 595, and 630) plus 3 options from 340 – 750 nm
 • Built-in shaker with speed selection
 • Motorized door for easy sample loading
 • 2 year warranty

 • The Ao Absorbance Microplate Reader offers a simple user interface that is normally only found on more expensive systems. Its absorbance-based reading offers maximum sensitivity, the best read speeds for kinetic assays, high flexibility, and lower cost compared to fluorescent and luminescent-based readers. Its top-reading design is ideal for solution-based assays such as ELISAs, DNA and protein quantification, and enzyme kinetics.

 • Wellwash Versa is a versatile, easy-to-use microplate strip washer for ELISA and cell washing applications in research and routine laboratories.
  Thermo Scientific Wellwash Versa offers ease of use and convenience through a graphical user interface, local language versions and the USB port. Designed for high performance and versatility, it provides reliable and secure washing of 96- or 384-well plates, and for washing of cells.

 • Multidrop Combi - Microplate Reagent Dispenser

  Meet your lab's specific needs with outstanding flexibility and performance with the easy-to-use Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Reagent Dispenser, designed to support the varied requirements of pharmaceutical and biotechnology laboratories. It combines the most versatile features for reagent dispensing with excellent performance for drug discovery or genomic and proteomic assays.


 • Multiskan* GO Microplate Spectrophotometer
  Thermo Scientific* Multiskan GO UV/Vis microplate spectrophotometer offers free wavelength selection for both 96- and 384-well plates and various types of cuvettes.
  Features a broad wavelength range including UV area, pathlength correction as well as fast reading speed, making it an ideal tool for virtually any photometric research application, including DNA, RNA and protein analysis. It offers true usability through the intuitive internal software and the user friendly and comprehensive Thermo Scientific SkanIt Software, both available with multiple language options. Furthermore, Multiskan GO has an automatic power save function to support low energy consumption and meets the RoHS (Restriction of Hazardous Substances) directive.

 • Varioskan LUX Multimode Microplate Reader

  Our newest multimode microplate reader combines simplicity with top-end performance. Designed for researchers with a wide variety of needs, Thermo Scientific™ Varioskan LUX™ offers features to save time and help reduce common errors in the lab—including automated dynamic range selection, which adjusts the optimal reading range based on signal intensities, and built-in safety controls, which alert
  you to potential errors before they happen

  Ideal for variety of applications, including Absorbance (UV-Vis), Fluorescence Intensity, Luminescence, AlphaScreen / AlphaLISA, and Time-Resolved Fluorescence.

 • •เครื่องวัดการดูดกลืนแสงสำหรับงานวิจัยและงาน ELISA
  • เลือกความยาวคลื่นได้อิสระ ตั้งแต่ช่วง 340-850 nm
  • มีความเร็วในการวัดค่าไม่เกิน 6 วินาที
  • ควบคุมการทำงานด้วยโปรแกรมภายในเครื่องแบบ Stand Alone ผ่านหน้าจอสีแสดงผลใช้งานง่ายและสะดวก
  •สามารถส่งถ่ายขอมูลผลการวัดไปยัง Thumb drive เพื่อนำไป คำนวณผลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ต่อได้
  •สามารถคำนวณผลการวัดได้จากโปรแกรมที่ติดตั้งสำเร็จภายในเครื่อง
  •สามารถบันทึกโปรโตคอลการวัดไว้ภายในหน่วยความจำของเครื่องได้ถึง 100 assays
Visitors: 415,613